Uiteraard wenst u ook te weten wat het kostenplaatje bedraagt van onze dienstverlening.

Bij een eerste consultatie worden gebruikelijk hieromtrent afspraken gemaakt met de cliënt.

Het toegepast ereloontarief is afhankelijk van:

  1. De omvang van de verrichte prestaties;
  2. De belangrijkheid van de zaak;
  3. De specialisatie en de ervaring van de advocaat;
  4. Het bereikte resultaat;
  5. De draagkracht van de cliënt.

Sedert 01.01.2014 is de advocatuur BTW-plichtig, zodat op onze ereloonstaten 21% BTW dient gerekend te worden, dewelke u desgevallend in uw boekhouding kan recupereren.

Het kantoor zal afhankelijk van de omvang van de geleverde prestaties op regelmatige tijdstippen provisies vragen, zodat u steeds het zicht behoudt op het kostenplaatje en u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Tevens wordt steevast voorafgaandelijk nagegaan of de juridische dienstverlening door ons kantoor eventueel gedekt wordt door een rechtsbijstandsverzekering (bv. in verkeerszaken), dan wel of u al dan niet in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand (het zgn. ‘pro deo – systeem’).

Wanneer op het einde van een procedure een eindvonnis wordt uitgesproken waarbij uw tegenpartij wordt veroordeeld, zal de tegenpartij tevens een rechtsplegingsvergoeding aan u dienen te betalen, hetgeen een forfaitaire tussenkomst uitmaakt in de door de winnende partij gemaakte advocatenkosten. Op die manier kan u (minstens gedeeltelijk) de door u gemaakte en reeds voorgeschoten kosten verhalen op de tegenpartij.

Wij garanderen uw zaak snel tot een bevredigende oplossing te brengen en maken daarbij steeds correcte afspraken over de aan ons verschuldigde kosten en ereloon. Neemt u bij verdere vragen gerust contact met ons op.