Handelshuur

Huurconflict? Onze advocaten handelshuur zijn van alle (huur)markten thuis

Bent u huurder of verhuurder van een handelsruimte en belandt u in een huurconflict? Onze bedreven en gedreven advocaten hebben alle nodige kennis van het huurrecht in huis en ondersteunen zowel huurders als verhuurders bij hun huurgeschillen. Juridisch advies over de meest uiteenlopende kwesties omtrent handelshuur en woninghuur én begeleiding bij eventuele gerechtelijke procedures, dat is waar we voor staan en waar we keer op keer 100% voor gaan.

Wat houdt handelshuur in en wie kan een handelshuurovereenkomst afsluiten?

Handels-huur. De term zelf verklapt eigenlijk al heel veel over de betekenis ervan: het gaat hier om een ruimte die u huurt om aan handel te drijven. Meer bepaald komt u in aanmerking om een handelshuurovereenkomst af te sluiten, wanneer u winkelier of ondernemer bent én rechtstreeks contact heeft met klanten (bv. als eigenaar van een kledingzaak, kapsalon, bakkerij, slagerij, bank, verzekeringsmaatschappij, reisagentschap, restaurant…).

Daartegenover staan beoefenaars van vrije beroepen, geneeskundigen (bv. huisartsen, specialisten, psychiaters, dierartsen…) en kinderverzorgers die:

 • geen contact hebben met klanten, ofwel
 • rechtstreeks contact hebben met klanten/patiënten zónder dat hierbij het ondernemen an sich centraal staat

Bijgevolg vallen deze professionelen niet onder de regels voor handelshuur en kunnen zij ook geen gebruik maken van een handelshuurovereenkomst.

Nochtans houdt deze verbintenis verschillende voordelen in voor de huurder en garandeert die een bescherming van maar liefst 36 jaar. Ook de verhuurder zelf kan rekenen op enkele voordelen, indien hij/zij rekening houdt met enkele voorwaarden. Maar ondanks deze zekerheden kunt u als huurder of verhuurder van een handelsruimte toch op problemen stuiten en dan is het verstandig om een raadsman met kennis van zaken onder de arm te nemen.

Huurder van een bedrijfs- of handelspand?

Het perfecte huurpand vinden voor uw bedrijf, winkel of andere professionele bezigheden, het is niet altijd gemakkelijk. Liefst moet het gemakkelijk bereikbaar zijn voor uw personeel, eventueel in of nabij een winkelstraat of op een industrieterrein gelegen zijn, groot en ruim genoeg zijn, de huurprijs moet financieel haalbaar zijn…. Maar misschien nog belangrijker en bepalender is de connectie die u heeft met uw verhuurder. Jammer genoeg kunnen huurrecht kwesties soms uit de hand lopen en ervoor zorgen dat deze relatie onder druk komt te staan:

 • Huurhernieuwing
 • Plots uit uw handelspand gezet worden
 • Huurovereenkomst opzeggen als huurder
 • Verhuurder houdt zich niet aan de afspraken
 • Verhuurder wenst uw handelspand te verbouwen
 • Vroegtijdige opzeg huurovereenkomst door de verhuurder
 • Geschil met andere huurders (geluidsoverlast, afval, regels en organisatie…)
 • Gebreken aan uw huurpand (vocht, schimmel, verwarming, lekken, ongedierte…)

U verhuurt zelf een bedrijfs- of handelspand

Wanneer u een commerciële of professionele ruimte verhuurt, hoopt u een goede verstandhouding met uw huurder op te bouwen en dan rekent u erop dat deze betrouwbaar is en diens afspraken nakomt. Ook deze wens wordt helaas niet altijd ingelost en deze moeilijke relatie kan u zelfs in zakelijke of financiële problemen brengen:

 • Huurder weigert te verhuizen
 • Huurder leeft de huurvoorschriften niet na
 • U wilt het huurpand zélf in gebruik nemen
 • Handelshuurovereenkomst vroegtijdig opzeggen als verhuurder
 • Huurachterstand: huurder betaalt de rekeningen niet of niet op tijd
 • Huurder voert verbouwingswerken uit aan het handelspand zonder toestemming
 • Huurder richt schade aan in het huurpand en is mogelijks aansprakelijk (vandaar het belang van tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij in- en uittrede)

Om te vermijden dat deze wantoestanden escaleren, is het uiterst belangrijk om meteen in te grijpen wanneer het huurconflict zich voordoet en daarbij te steunen op de regels van het handelshuurrecht.

Problemen met uw handelshuur, deskundig opgelost door Advocatenkantoor Erik Van Gerven

Bent u als huurder of verhuurder van een handelsruimte het slachtoffer van een huurgeschil? Vragen over uw plichten en rechten als huurder en verhuurder? Onze advocaten bij Advocatenkantoor Erik Van Gerven te Lochristi zijn gespecialiseerd in handelshuur en nemen de zaak van zowel professionele huurders als verhuurders ter harte. Daarnaast kunnen ook particulieren, die een gewone woonhuurovereenkomst afgesloten hebben, rekenen op onze juridische bijstand bij een huurconflict.

Nood aan een advocaat handelshuur bij uw huurgeschil?

KOM GERUST EVEN LANGS