Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid: wat is het precies en hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u schade toegebracht aan (het bezit van) anderen en bent u mogelijks aansprakelijk? Of heeft u zelf schade geleden waarvoor een derde aansprakelijk is? Bent u op zoek naar een ervaren advocaat in de regio Gent die u juridisch advies kan bieden? Doorheen de jaren bouwden wij een ruime expertise op in burgerlijke aansprakelijkheid en we zien het als onze plicht om u zo goed mogelijk en zo spoedig mogelijk naar een bevredigende oplossing te begeleiden.

Wanneer heeft u te maken met burgerlijke aansprakelijkheid?

Burgerlijke aansprakelijkheid regelt de verhoudingen tussen burgers onderling en zet burgers aan om zorgvuldig te handelen. Het is van toepassing wanneer de ene burger door een fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid schade veroorzaakt bij een andere burger. Deze aangerichte schade kan zowel lichamelijk, stoffelijk of immaterieel van aard zijn en dient hersteld of vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Burgerlijke aansprakelijkheid is niet te verwarren met strafrechtelijke aansprakelijkheid, die de verhoudingen regelt tussen burger en staat en er voornamelijk naar streeft om de overtreder te bestraffen.

U veroorzaakte schade bij een ander

Een ongeluk is jammer genoeg snel gebeurd. Fouten zijn menselijk en uit onvoorzichtigheid of verstrooidheid kunt u soms per ongeluk schade toebrengen aan (het bezit van) anderen:

 • U botst met uw wagen tegen een andere auto
 • U breekt een kostbaar voorwerp in een winkel
 • Het waterlek in uw badkamer veroorzaakt een vochtprobleem bij de buren

Concreet bent u aansprakelijk en schuldig voor deze situaties als er een causaal verband te vinden is tussen uw fout en de schade die de ander geleden heeft. In dat geval zult u ofwel de schade dienen te herstellen, ofwel een schadevergoeding moeten betalen.

Een persoon/dier onder uw hoede veroorzaakt schade bij een ander

Maakte u zelf geen fout, maar is er wel schade aangebracht door een persoon of dier waarvoor u verantwoordelijk bent? Ook dan kunt u aansprakelijk gesteld worden, aangezien u volgens de wetgever een fout in het toezicht heeft begaan. We hebben dan te maken met foutloze aansprakelijkheid. U staat namelijk niet enkel in voor schade die u berokkent door uw eigen daden, maar ook voor de schade die veroorzaakt wordt door personen of dieren waarvoor u instaat.

U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk:

 • als ouder voor uw minderjarige kinderen
 • als landbouwer voor de dieren op uw boerderij
 • als leerkracht voor uw leerlingen tijdens de schooluren
 • als jeugdwerker voor de aanwezige kinderen tijdens de speelpleinwerking

Deze aansprakelijkheid kunt u enkel succesvol betwisten wanneer u kunt bewijzen dat u de daad die schade heeft veroorzaakt in geen geval had kunnen beletten.

U heeft zelf schade geleden

Omgekeerd kunt u zelf ook slachtoffer worden van lichamelijke, stoffelijke of immateriële schade door toedoen van een ander:

 • U komt terug van de winkel en merkt dat uw auto volledig geblutst is
 • U gaat ’s nachts op stap, maar wordt geslagen door een dronken passant
 • Het huisdier van de buren heeft uw volledige tuin vernield

Advocatenkantoor Erik Van Gerven te Lochristi: uw specialist in burgerlijke aansprakelijkheid

Welke stappen moet u zetten als u zelf schade aangebracht hebt? Hoe gaat u te werk om een schadevergoeding op te eisen? Wat als er onduidelijkheid is over wie er precies aansprakelijk is? Ons ervaren team van advocaten is bedreven in civielrechtelijke aansprakelijkheid en staat u bij in raad en daad. Ook onze gespecialiseerde kennis van het bouwrecht, huurrecht, verkeersrecht, strafrecht en personen- en familierecht komt bij kwesties omtrent burgerrechtelijke aansprakelijkheid meer dan van pas.

Een goede en stevige vertrouwensrelatie met u opbouwen is voor ons van uiterst belang. We maken tijd om uitgebreid te luisteren naar uw verhaal, omdat we geloven dat het er écht toe doet. Aan de hand van deze persoonlijke en klantgerichte aanpak proberen we samen een oplossing op maat te vinden:

 • Wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor schade, helpen wij u om het causale verband tussen uw fout en de schade te betwisten.
 • Wanneer u zelf schade geleden hebt, helpen we u om een schadevergoeding te eisen door het causale verband tussen de fout en de opgelopen schade te bewijzen.

Juridisch advies nodig omtrent burgerlijke aansprakelijkheid?

Contacteer ons