Verkeersrecht

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht te Lochristi? Wij helpen u terug op weg

Heeft u een verkeersovertreding begaan? Bent u slachtoffer of dader van een verkeersongeval en weet u geen raad? Wordt u gedagvaard voor de rechtbank? Onze gespecialiseerde advocaten verkeersrecht adviseren u waar nodig en ondersteunen u van begin tot eind bij een mogelijk proces in de rechtbank. We geloven steevast dat elke cliënt recht heeft op kwalitatieve juridische bijstand en lossen samen het conflict deskundig op.

U begaat zelf een fout in het verkeer

Moet u ergens naartoe, dichtbij of verder weg? Dan neemt u al snel de wagen, scooter of motorfiets om zich te verplaatsen. Nochtans brengt dit mogelijks gevaren met zich mee, die helaas niet altijd te vermijden zijn. Zo kunt u zich plots (ongewenst) vastrijden in de problemen bij een verkeersovertreding of –ongeval:

 • Verkeersagressie
 • Gevaarlijk rijgedrag
 • Door het rood rijden
 • Rijden onder invloed
 • Ongeval veroorzaken
 • Vluchtmisdrijf plegen
 • Rijden zonder rijbewijs
 • Snelheidsovertredingen
 • Weggetakeld na fout parkeren

Wat staat er u precies te wachten wanneer u aansprakelijk bent?

Begaat u door onvoorzichtig of kwaadwillig gedrag een fout in strijd met de verkeersregels van de staat? Of brengt u schade aan bij een andere burger en is er een oorzakelijk verband tussen uw fout en de schade? Dan bent u aansprakelijk en spreken we respectievelijk van strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze kunnen beiden van toepassing zijn wanneer u met het verkeersrecht in aanraking komt.

Bij elke overtreding die u begaat, maakt de politie een PV (proces verbaal) op. Hierna wordt bepaald of u in aanmerking komt voor:

 • ofwel een voorstel minnelijke schikking, i.e. kwijtschelding van de strafvordering door een tegenprestatie, bv. boete betalen, uitvoeren van aanpassingen, afstaan van bepaalde documenten…
 • ofwel een dagvaarding, i.e. verschijnen voor de politierechtbank

Zelf slachtoffer van een ongeval of overtreding?

Zich in het verkeer begeven houdt altijd risico’s in, ook als u zelf niet achter het stuur zit of als u zich verplaatst als zwakke weggebruiker. Wanneer een andere burger lichamelijke, stoffelijke of immateriële schade aan u toebrengt bij een verkeersovertreding of –ongeval en er een causaal verband is tussen diens fout en de schade, kan deze dader aansprakelijk gesteld worden. Aangezien het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht een vergoedend karakter heeft, kunt u van de dader vervolgens ook een schadevergoeding eisen.

Verkeersongeval of –overtreding? Laat u bijstaan door onze specialisten verkeersrecht

Veroorzaakt u zelf een verkeersongeval of begaat u een verkeersovertreding? Bent u slachtoffer en heeft u schade opgelopen? Onze advocaten bij Advocatenkantoor Erik van Gerven leggen zich reeds jaar en dag toe op het verkeersrecht en behartigen uw belangen tijdens het juridische proces, of u nu dader of slachtoffer bent:

 • Strafrechtelijke verdediging wanneer u gedagvaard wordt voor de politierechtbank omwille van een verkeersovertreding
 • Burgerrechtelijke verdediging wanneer u bij louter burgerlijke schadegevallen uw eigen aansprakelijkheid of die van de dader wilt betwisten
 • Burgerlijke partijstelling wanneer u slachtoffer bent van een verkeersmisdrijf en een schadevergoeding wilt opeisen voor de geleden schade

Rechtsbijstand nodig van onze advocaten verkeersrecht?

KOM GERUST EVEN LANGS