Debiteurenbeheer

Kies voor efficiënt debiteurenbeheer en wees uw wanbetalers een stap voor

Betwisten uw klanten uw facturen of laten ze na die (op tijd) te betalen? Wenst u wanbetalers aan te pakken en uw onbetaalde facturen in te vorderen? Gaat één van uw debiteurs failliet of belandt uw bedrijf zelf in een faillissement door toedoen van dergelijke wanbetalingen? Onze advocaten incasso steunen op een ruime juridische expertise in debiteurenbeheer en zetten alles op alles om uw onbetaalde rekeningen zo snel en efficiënt mogelijk te innen. Zo komen uw debiteurs hun plichten na en zo krijgt u waar u recht op heeft.

Heeft u zelf te maken met onbetrouwbare klanten?

U verleent als bedrijf of zelfstandige services waar u trots op bent en doet er keer op keer álles aan om uw klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat zij nadien de facturen betalen, lijkt meer dan normaal. Toch kunt u soms geconfronteerd worden met klanten die hun financiële verplichtingen niet nakomen, wanneer ze bijvoorbeeld:

  • facturen betwisten
  • facturen niet of te laat betalen
  • zelf failliet gaan en de rekeningen niet meer kúnnen betalen

Wanneer u op dergelijke wanbetalingen botst, is dat enorm teleurstellend en onrechtvaardig, want deze inkomsten heeft u meer dan verdiend en ondertussen blijven uw eigen kosten doorlopen. Uiteindelijk zou u zelf nog in een faillissement terecht kunnen komen en zo uw zaak niet meer kunnen verderzetten. Dat moeten we te allen prijze voorkomen en net daarom is het van cruciaal belang om wanbetalers snel en kordaat aan te pakken aan de hand van een efficiënt debiteurenbeheer. De website van RegSol, waar u uw openstaande insolventiedossiers en de stand van zaken kunt opvolgen, kan hierbij alleszins al dienen als hulp, maar ook een ervaren raadsman kan ervoor zorgen dat u uiteindelijk toch vergoed wordt door uw klanten.

Advocatenkantoor Erik Van Gerven: in de weer met uw debiteurenbeheer

Ziet u de stapel onbetaalde facturen steeds groeien? Juridische bijstand nodig bij uw debiteurenadministratie? Wenst u een incassoprocedure op te starten? Onze advocaten te Lochristi zijn reeds jaar en dag bedreven in debiteurenbeheer en treden graag op als uw vertrouwenspersoon en schuldbemiddelaar. Het is ons ultieme doel om uw onbetaalde, betwiste/onbetwiste facturen zo snel en zo efficiënt mogelijk in te vorderen. Time is money, en dat nemen we heel letterlijk. Zo proberen we samen uw cashflow terug in de juiste balans te brengen:

  • Betalingsverzoek en aanmaningen versturen
  • Betalingsplannen opstellen en opvolgen
  • Juridische bijstand bij gerechtelijke incassoprocedure
  • Uiteindelijke (gedwongen) uitvoering in gang zetten

En wat bedraagt het kostenplaatje van onze diensten wanneer u eigenlijk zelf nog geld tegoed heeft van uw klanten? Bij rechtszaken omtrent debiteurenbeheer, werken we vaak tegen zgn. ‘zelfbetalende tarieven’. Concreet betekent dit dat u bij een succesvolle invordering na dagvaarding de volledige hoofdsom van uw factuur ontvangt, terwijl ons ereloon wordt gedekt door de intresten, het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding die de verliezende partij tevens conform het vonnis dient te betalen.

Uw wanbetalers aanpakken dankzij efficiënt debiteurenbeheer?

LAAT U ADVISEREN