Strafrecht

Wordt u geconfronteerd met strafrecht? Bij onze ervaren advocaten kunt u terecht

Heeft u zelf – al dan niet moedwillig – een misdrijf gepleegd? Bent u het slachtoffer geworden van geweld, diefstal of een andere wandaad? Vragen over het strafrecht? Op de expertise en het deskundige advies van Advocatenkantoor Erik Van Gerven te Lochristi kunt u rekenen. Wat uw verhaal ook is, of u nu schuldig of onschuldig bent, iedereen kan op ons beroep doen. En dat tijdens élke stap van uw juridische proces.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid, wat betekent het juist?

Strafrechtelijke aansprakelijkheid regelt de verhoudingen tussen burger en staat. Het wordt behandeld in het strafrecht en is van toepassing wanneer er een misdrijf wordt gepleegd dat indruist tegen de regels van de maatschappij. Hier staat niet alleen de vergoeding van de geleden schade, maar ook de bestraffing centraal. Strafrechtelijke aansprakelijkheid verschilt van burgerlijke aansprakelijkheid, die de verhoudingen regelt tussen burgers onderling en een louter vergoedend karakter heeft.

Zelf een misdrijf gepleegd?

Afhankelijk van het misdrijf dat u heeft gepleegd, zult u een specifieke procedure moeten volgen bij een gespecialiseerde rechtbank. Concreet onderscheidt de wet drie soorten misdrijven, volgens de ernst ervan:

Een overtreding

 • Lichtste vorm van een misdrijf
 • Wordt meestal behandeld door de politierechtbank
 • Bv.: lawaaioverlast, openbare dronkenschap, inbreuken op het verkeersreglement…

Een wanbedrijf

 • Ernstiger misdrijf met zwaardere straffen
 • Wordt behandeld door de correctionele rechtbank
 • Bv.: diefstal, oplichting, slagen en verwondingen, aanranding…

Een misdaad

 • Zwaarste misdrijf
 • Wordt behandeld door het Hof van Assisen
 • Bv.: (poging tot) moord, doodslag, zware zedendelicten…

Wenst u meer informatie over wat u te wachten staat wanneer u een misdrijf heeft gepleegd? Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u alle gerechtelijke stappen die gevolgd worden tijdens uw procedure.

Uzelf en/of uw familieleden werden slachtoffer van een misdrijf

Anderzijds kunnen u, uw partner, kinderen en familieleden ook getroffen worden door een overtreding, wanbedrijf of misdaad. Heeft de dader bijvoorbeeld uw partner geslagen of uw kinderen ontvoerd? Heeft iemand u lawaaioverlast bezorgd, bestolen, opgelicht of aangerand? In dat geval kunt u o.a. onderstaande juridische acties ondernemen:

 • U kunt klacht indienen bij de politie of rechtstreeks bij het parket.
 • In geval van schade, kunt u zich burgerlijke partij stellen, i.e. melden dat u schade heeft geleden en aan de strafrechter vragen om een uitspraak te doen over de gewenste schadevergoeding. In het strafrecht is de burgerlijke partij namelijk diegene die schade heeft opgelopen door een misdrijf en hiervoor een schadevergoeding vraagt.

Dit zijn echter niet de enige hulpdiensten of juridische stappen waarop u kunt terugvallen. Zo kunnen u of uw naasten als slachtoffer terecht bij de hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling en ook de dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen bij uw gerechtelijke procedure.

Advocatenkantoor Erik Van Gerven: uw specialist in strafrecht

Bent u zelf dader of slachtoffer van een overtreding, wanbedrijf of misdaad en weet u niet welke juridische stappen u kunt zetten? Heeft u vragen omtrent strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid, of wilt u eerder meer weten over verkeers-, personen- en familierecht? Aan de hand van een persoonlijke aanpak, gaan we samen met u op zoek naar gepaste oplossingen en staan we u bij met juridisch advies waar nodig:

 • Strafrechtelijke verdediging wanneer u gedagvaard wordt voor de rechtbank omwille van een misdrijf
 • Burgerrechtelijke verdediging en hulp bij het opeisen van uw schadevergoeding wanneer u zelf slachtoffer bent en zich burgerlijke partij stelt

Onze werkwijze en communicatiestijl passen we volledig aan in functie van uw wensen en noden. Onze jarenlange ervaring als advocaat strafrecht, is onze grootste troef; de kracht van uw verhaal, onze grootste inspiratie.

Slachtoffer of dader van een misdrijf en nood aan een expert in strafrecht?

VERTEL ONS UW VERHAAL