RVA publiceert nieuwe lijst van gemeenten met hoge werkloosheidsgraad

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft een nieuwe lijst gepubliceerd met de gemeenten waar de werkloosheidsgraad minstens 20% hoger ligt dan het gemiddelde in de rest van het gewest.

We veronderstellen dat deze lijst geldt van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015 en opgemaakt werd op basis van de werkloosheidscijfers van juni 2014.
De RVA heeft deze gegevens immers deze keer niet vermeld in haar bericht dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2014.

De lijst voor 2014-2015 bevat 59 gemeenten. Dat zijn er twee minder dan voor de periode van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014.
Nieuwkomers zijn: Borsbeek, Ravels, Vilvoorde, Merbes-le-Château en Morlanwelz.
Verdwenen van de lijst: Zwijndrecht, Linkebeek, Spiere-Helkijn, Beloeil, Engis, Houthalen-Helchteren en Voeren.

Langdurig werklozen uit gemeenten die op de lijst voorkomen, hebben langer recht op een integratie-uitkering wanneer ze een doorstromingsprogramma volgen. Hun werkgevers uit de openbare of non-profitsector mogen die integratie-uitkering dan ook langer aftrekken van het verschuldigde loon.

Bron: Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's en het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van de artikelen 78ter, 78sexies en 131quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 29 oktober 2014.

Zie ook:
Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's en het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van de artikelen 78ter, 78sexies en 131quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 29 augustus 2013.

Share