Arbeidsrechtbank Gent legt bevoegdheden en zittingsdagen vast van afdelingskamers

De arbeidsrechtbank Gent heeft een nieuw bijzonder reglement. Met daarin een overzicht van haar afdelingen en hun kamers. Ook hun bevoegdheden en zittingsdagen zijn er terug te vinden.

Gerechtelijke hervorming

De arbeidsrechtbanken zijn - sinds de gerechtelijke hervorming - op het niveau van de hoven van beroep georganiseerd. De arbeidsrechtbank Gent is één van de nieuwe rechtbanken. Zij heeft tien afdelingen, de vroegere rechtbanken van eerste aanleg in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

10 afdelingen

De arbeidsrechtbank Gent heeft rechtsmacht in de gerechtelijke arrondissementen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Haar tien afdelingen zijn: Gent, Aalst, Dendermonde, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Brugge, Ieper, Kortrijk, Roeselare en Veurne.

Rechtsmacht afdelingen

De afdeling Aalst heeft rechtsmacht op het grondgebied van de twee kantons Aalst en het kanton Ninove.

De afdeling Dendermonde heeft rechtsmacht in de kantons Dendermonde-Hamme en Wetteren-Zele. De afdeling Gent in de kantons Deinze, Eeklo, Merelbeke, Zelzate, Zomergem en de vijf kantons Gent. En de afdeling Sint-Niklaas in de twee kantons Sint-Niklaas en in de kantons Beveren en Lokeren.

De afdeling Oudenaarde is bevoegd op het grondgebied van de kantons Geraardsbergen-Brakel, Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse en Zottegem-Herzele.

De afdeling Brugge heeft rechtsmacht in de vier kantons Brugge, de twee kantons Oostende en de kantons Tielt en Torhout.

De afdeling Ieper is bevoegd voor het grondgebied van het eerste kanton Ieper, het tweede kanton Ieper-Poperinge en het kanton Wervik.

De afdeling Kortrijk heeft rechtsmacht op het grondgebied van de twee kantons Kortrijk en de kantons Harelbeke, Menen en Ieper. Aan deze afdeling worden ook de vorderingen collectieve schuldenregeling toevertrouwd. En dit voor de kantons Harelbeke, Izegem, Menen, Roeselare en Waregem en de twee kantons Kortrijk.

De afdeling Roeselare heeft rechtsmacht op het grondgebied van de kantons Izegem en Roeselare. En de afdeling Veurne op het grondgebied van de kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort.

Kamers, bevoegdheden en zittingsdagen

? Afdelingen Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas

De afdelingen Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas hebben elk zeven kamers (A1-A7 in Aalst, D1-D7 in Dendermonde en S1-S7 in Sint-Niklaas). De bevoegdheidsverdeling tussen de zeven kamers is voor elk van die drie afdelingen dezelfde. Een overzicht.

Kamer Bevoegdheden Zittingsdagen Aalst Zittingsdagen Dendermonde Zittingsdagen Sint-Niklaas A1, D1 en S1 art. 578 (behalve 578,14°), 582,5° en 1724 Ger.W. (bedienden) derde maandag, 14.30 uur eerste dinsdag, 14.30 uur eerste woensdag en derde woensdag (enkel voor inleidingen) A2, D2 en S2 art. 578 (behalve 578,14°), 582,5° en 1724 Ger.W. (arbeiders en bedienden)art. 582, 3°, 4°, 6° en 8° Ger.W. eerste vrijdag, 14.30 uur derde woensdag, 14.30 uur eerste donderdag, 14.30 uur A3, D3 en S3 art. 578 (behalve 578,14°), 582,5° en 1724 Ger.W. (alleen bedienden)art. 579 en 580,8°, c), d) en f) Ger.W. tweede dinsdag, 14.30 uur eerste maandag, 14.30 uur eerste en derde dinsdag, 14.30 uur A4, D4 en S4 art. 578 (behalve 578,14°), 582,5° en 1724 Ger.W. (alleen bedienden)art. 580, 2° en 3° Ger.W. (beperkt tot gezinsbijslag, werkloosheid en pensioenen)art. 580, 8°, a), b), e), 9°, 10°, 11°, 16° en 18° Ger.W. derde woensdag, 14.30 uur tweede dinsdag, 14.30 uur derde vrijdag, 14.30 uur A5, D5 en S5 art. 578 (behalve 578,14°), 582,5° en 1724 Ger.W. (alleen bedienden)art. 580 Ger.W. (behalve als ze tot bevoegdheid van vierde en zesde kamer behoren) eerste donderdag 14.30 uur tweede woensdag, 14.30 uur tweede dinsdag, 14.30 uur A6, D6 en S6 art. 578 (behalve 578,14°), 578bis, 582,5° en 1724 Ger.W. (alleen bedienden)art. 578, 12°, b), 581, 582, 1° en 2 en 583 Ger.W.art. 17, §5 decreet 30 april 2004 tweede maandag, 14.30 uur tweede donderdag, 14.30 uur tweede en vierde woensdag, 14.30 uur A7, D7, S7 art. 578,14° Ger.W. (collectieve schuldenregeling) eerste maandag en vierde dinsdag, 14.30 uur eerste woensdag en derde dinsdag, 14.30 uur eerste vrijdag en derde donderdag, 14.30 uur Kortgeding / tweede maandag, 14 uur tweede donderdag, 14 uur tweede en vierde woensdag, 14 uur bureau voor rechtsbijstand / tweede maandag, 16 uur tweede donderdag, 16 uur tweede en vierde woensdag, 16 uur

De voorzitter van de vijfde kamer zetelt als alleenzetelend rechter voor de geschillen bedoeld in art. 52, § 3 GVU-wet. Hij zetelt ook alleen voor alle geschillen die bij wet door één rechter moeten behandeld worden. Behalve voor de zaken collectieve schuldenregeling. Die worden door een rechter van kamer 7 behandeld.

Inleidingen gebeuren op de zittingsdagen van de bevoegde kamer. Geschillen bedoeld in artikel 578 en 582,5° Ger.W. kunnen enkel ingeleid worden voor de eerste kamer. Bij de eerste kamer kunnen ook de zaken ingeleid worden die niet specifiek zijn aangeduid of toegewezen.

? Afdeling Oudenaarde

De afdeling Oudenaarde heeft ook zeven kamers (O1-O7), maar met een andere bevoegdheidsverdeling.

Kamer Bevoegdheden Zittingsdagen O1 art. 578, 1°, 2°, 3°, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel bedienden)art. 580, 15° Ger.W. (enkel bedienden)art. 580, 1°, 4°, 13°, 14°, 16° en 17° Ger.W.art. 582, 5° (enkel bedienden)art. 583 Ger.W. (niet administratieve sancties zelfstandigen) eerste dinsdag, eerste donderdag en derde maandag, 14.30 uur O2 art. 578, 1°, 2°, 3°, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel arbeiders)art. 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° en 16° Ger.W.art. 579 Ger.W.art. 580, 15° Ger.W. (enkel arbeiders);art. 582, 5° (enkel arbeiders)art. 582, 3°, 4°, 6° en 8° tweede dinsdag, tweede donderdag en vierde maandag, 14.30 uur O3 art. 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° en 18° Ger.W.art. 582, 7° Ger.W. derde dinsdag, derde donderdag en eerste, derde en vierde maandag, 14.30 uur O4 art. 57bis en 581 Ger.W.art. 583 Ger.W. (enkel administratieve sancties zelfstandigen) vierde donderdag en tweede maandag, 14.30 uur O5 art. 582, 1° en 2° Ger.W. vierde dinsdag en tweede maandag, 14.30 uur O6 art. 52, §3 GVU-wet derde donderdag, 14.00 uur O7 art. 578,14° Ger.W. (collectieve schuldenregeling) woensdag, 9 uur kort geding / donderdag 10 uur bureau voor rechtsbijstand / volgens noodwendigheden

Inleidingen gebeuren voor de kamers 1, 2, 3, 4 en 6, telkens op donderdag. Voor de vijfde kamer op de vierde dinsdag van de maand en voor de zevende kamer op de eerste woensdag van de maand.

? Afdeling Gent

De afdeling Gent telt het meeste kamers: 10 (G1-G10). Er is ook een kamer voor kort geding en een bureau voor rechtsbijstand.

Kamer Bevoegdheden Zittingsdagen G1 art. 578 Ger.W, (behalve 14°), enkel voor arbeidersart. 579, 580, 18°, 582, 3°, 4°, 6° en 8°, 583, vierde lid Ger.W.art. 583, eerste lid (enkel werkgever)art. 1724 e.v. Ger.W. (bemiddeling)conventioneel brugpensioen arbeiders (contractuele relatie tussen WG en WN) maandag, 14 uur G2 art. 578 Ger.W. (behalve 14°), enkel voor bediendenart. 580, 1°, 12°, 14°, 16° en 17° Ger.W.art. 64 arbeidsongevallenwetart. 1724 e.v. Ger.W. (bemiddeling)conventioneel brugpensioen arbeiders (contractuele relatie tussen WG en WN) maandag, 14 uur G3 art. 578 Ger.W. (behalve 14°), alleen voor arbeidersart. 579 Ger.W.art. 582, 3°, 4°, 6° en 8° Ger.W.583, vierde lid Ger.W.art. 583, eerste lid (enkel werkgever)art. 1724 e.v. Ger.W. (bemiddeling)conventioneel brugpensioen arbeiders (contractuele relatie tussen WG en WN) vrijdag 14 uur G4 art. 578 Ger.W. (behalve 11° en 14°), alleen voor bediendenart. 1724 e.v. Ger.W. (bemiddeling)conventioneel brugpensioen arbeiders (contractuele relatie tussen WG en WN) donderdag 14 uur G5 art. 580, 2° e.v. Ger.W. (behalve 8°, c en d, 12°, 14°, 16°, 17° en 18°)art. 582, 5° en 7° Ger.W.art. 583, eerste lid Ger.W.art. 583, tweede en derde lid (enkel werkgever)art. 17, §5 decreet 30 april 2004conventioneel brugpensioen arbeiders (andere geschillen dan over de contractuele relatie WG ?WN)bijzondere werkgeversbijdrage (art. 580, 13°) woensdag, 14 uur G6 art. 580, 2° e.v. (behalve 8°, c en d, 10°, 11°, 12°, 14°, 16°, 17° en 18°)art. 582, 1° en 2° Ger.W. dinsdag, 14 uur G7 art. 580, 2° e.v. (behalve 8°, c en d, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° en 18°)art. 583, vijfde lid Ger.W.art. 52, §3 GVU-wet (alleenzetelende rechter) donderdag, 14 uur G8 art. 578bis en 581 Ger.W.art. 583, eerste lid (alleen zelfstandigen) dinsdag, 14 uur G9 art. 580, 8°, c en d Ger.W. vrijdag, 14 uur G10 art. 578, 14° Ger.W. (collectieve schuldenregeling) dinsdag en donderdag, 10 uur kort geding / maandag, woensdag en vrijdag, 9 uur bureau voor rechtsbijstand / in raadkamer op dinsdag, 13.30 uur

Inleidingen gebeuren voor de kamers G1, G2, G5, G6, G7, G8 en G9.

? Afdeling Brugge

De afdeling Brugge heeft 8 kamers (B1-B8).

Kamer Bevoegdheden Zittingsdagen B1 art. 578 (met uitzondering van °14), 579, 580 en 582, 3° tot 6°art. 583 Ger.W. (geen zelfstandigen) eerste, tweede, derde en vierde maandag, 14.30 uur B2 art. 578 (met uitzondering van °14), 579, 580 en 582, 3° tot 6°art. 583 (geen zelfstandigen) eerste, tweede, derde en vierde dinsdag, 14.30 uur B3 art. 578 (met uitzondering van °14), 579, 580 en 582, 3° tot 6°art. 583 (geen zelfstandigen) eerste, tweede, derde en vierde woensdag, 14.30 uur B4 art. 578bis, 581 en 582, 1° en 2° Ger.W.art. 583 Ger.W. (zelfstandigen) eerste, tweede, derde en vierde donderdag, 14.30 uur B5 art. 582, 1° en 2° Ger.W. eerste, tweede, derde en vierde maandag, 14.30 uur B6 art. 578 (met uitzondering van °14), 579, 580 en 582, 3° tot 6°art. 583 (geen zelfstandigen) eerste, tweede, derde en vierde dinsdag, 14.30 uur B7 art. 578 (met uitzondering van °14), 579, 580 en 582, 3° tot 6° Ger.W.art. 583 Ger.W. (geen zelfstandigen) eerste, tweede, derde en vierde woensdag, 14.30 uur B8 art. 578, 14° Ger.W. (collectieve schuldenregeling) eerste, tweede, derde en vierde maandag , 10 uur en eerste, tweede, derde en vierde donderdag, 10 uur kort geding / maandag en donderdag 9.30 uur bureau voor rechtsbijstand / donderdag 9.30 uur

Inleidingen bij dagvaarding vinden plaats:

op elke zitting van kamer B1: voor bedienden op grond van art. 578 Ger.W.;

op elk zitting van kamer B2: voor arbeiders op grond van art. 578 Ger.W. en voor alle andere zaken op grond van de art. 579 en 582, 3° tot 6° Ger.W.;

op elke zitting van kamer B3: voor zaken op grond van art. 580 Ger.W. en voor zaken die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren, maar niet opgesomd zijn in de art. 578 tot 583 Ger.W.;

op de zittingen van de eerste en derde donderdag van kamer B4: zaken bedoeld in art. 581 Ger.W.

Inleidingen bij verzoekschrift gebeuren voor elke bevoegde kamer van de afdeling.

? Afdelingen Ieper en Veurne

De afdelingen Ieper en Veurne hebben elk 4 kamers (I1-I4 en V1-V4). De bevoegdheidsverdeling tussen de kamers is voor beide afdelingen dezelfde.

Kamer Bevoegdheden Zittingsdagen Ieper Zittingsdagen Veurne I1 en V1 art. 578, 1° tot 3°, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel arbeiders) art. 578, 4° tot 6° en 8° tot 21° Ger.W. art. 579, 580, 582, 3° en 4° en 583 Ger.W. art. 52, §3 GVU-wet (alleenzetelende rechter) eerste en derde vrijdag 14.30 uur eerste en derde donderdag, 14.30 uur I2 en V2 art. 578, 1° tot 3°, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel voor bedienden)art. 578, 4° tot 6° en 8° tot 21° Ger.W.art. 579, 580, 582, 3° en 4° en 583 Ger.W.art. 52, §3 GVU-wet (alleenzetelende rechter) tweede en vierde vrijdag, 14.30 uur tweede en vierde donderdag, 14.30 uur I3 en V3 art. 578bis, 581, 582, 1° en 2° en 583 Ger.W. tweede en vierde dinsdag, 14.30 uur eerste en derde maandag, 14.30 uur I4 en V4 collectieve schuldenregeling eerste en derde dinsdag, 9.30 uur eerste en derde maandag, 9.30 uur kort geding / vrijdag, 14 uur donderdag, 14 uur bureau voor rechtsbijstand / vrijdag, 14 uur donderdag, 14 uur

? Afdeling Roeselare

Ook de afdeling Roeselaere heeft vier kamers (R1-R4). Wel met een andere bevoegdheidsverdeling dan de kamers van de afdeling Ieper en Veurne.

Kamer Bevoegdheden Zittingsdagen R1 en R2 art. 578, 1° tot 3°, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel arbeiders) art. 578, 4° tot 6° en 8° tot 21°, 579, 580, 582, 3° en 4° en 583 Ger.W. art. 52, §3 GVU-wet (enkel kamer R1 en zonder rechters in sociale zaken) R1: eerste en derde maandag, 14.30R2: eerste en derde woensdag, 14.30 uur R3 art. 578, 1° tot 3°, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel bedienden) art. 578, 4° tot 6° en 8° tot 21°, 579, 580, 582, 3° en 4° en 583 Ger.W. tweede woensdag, 14.30 uur R4 art. 578bis, 581, 582, 1° en 2° en 583 Ger.W. tweede en vierde vrijdag, 14.30 uur kort geding / maandag 14 uur bureau voor rechtsbijstand / maandag 14 uur

? Afdeling Kortrijk

De afdeling Kortrijk heeft zes kamers (K1-K6).

Kamer Bevoegdheden Zittingsdagen K1 art. 578, 1° tot 3°, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel bedienden) art. 578, 4° tot 6° en 8° tot 21°, 579, 580, 582, 3° en 4° en 583 Ger.W. art. 52, §3 GVU-wet (zonder rechters in sociale zaken) eerste, tweede, derde en vierde dinsdag, 14.30 uur K2 art. 578, 1° tot 3°, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel arbeiders)art. 578, 4° tot 6° en 8° tot 21°, 579, 580, 582, 3° en 4° en 583 Ger.W.art. 52, §3 GVU-wet (zonder rechters in sociale zaken) eerste, tweede, derde en vierde woensdag, 14.30 uur K3 art. 578, 1° tot 3 °, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel arbeiders)art. 578, 4° tot 6° en 8° tot 21°, 579, 580, 582, 3° en 4° en 583 Ger.W. eerste en derde donderdag 14.30 uur K4 art. 578, 1° tot 3°, 7°, 22°, 23° en 24° Ger.W. (enkel bedienden) art. 578, 4° tot 6° en 8° tot 21°, 579; 580, 582, 3° en 4° en 583 Ger.W. tweede en vierde donderdag, 14.30 uur K5 art. 578bis, 581, 582, 1° en 2° en 583 Ger.W. eerste en derde vrijdag, 14.30 uur K6 collectieve schuldenregeling eerste, tweede, derde en vierde vrijdag, 9.30 uur kort geding / dinsdag, 14 uur bureau voor rechtsbijstand / woensdag, 14 uur

Inleidingen gebeuren voor de kamers K1 en K2. De inleidingen voor de kamer K5 gebeuren op de eerste vrijdag.

? Buiten bevoegdheidsverdeling

Elke kamer neemt ook kennis van de geschillen waarvoor de arbeidsrechtbank bevoegd is, maar die niet specifiek zijn vermeld in de bevoegdheidsverdeling. De voorzitter regelt de verdeling.

Inwerkingtreding

Het nieuw bijzonder reglement treedt in werking op 1 september 2014.

Bron: Bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent van 25 augustus 2014, BS 4 september 2014

Zie ook: Gerechtelijk Wetboek

Share