Rechtbank van koophandel Gent legt bevoegdheden en zittingsdagen van haar kamers vast

De rechtbanken van koophandel zijn sinds 1 april 2014 georganiseerd per ressort van het hof van beroep. Ook Gent heeft dus een rechtbank van koophandel, met acht afdelingen verspreid over de arrondissementen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. De voorzitter van de rechtbank van koophandel Gent, Pol Van Iseghem, heeft nu een bijzonder reglement opgesteld. Met daarin de bevoegdheids- en zittingsregels van de verschillende kamers van de acht afdelingen.

Acht afdelingen

De rechtbank van koophandel Gent heeft acht afdelingen. Drie in het arrondissement Oost-Vlaanderen: Gent, Dendermonde en Oudenaarde. En vijf in het arrondissement West-Vlaanderen: Brugge, Oostende, Kortrijk, Ieper en Veurne.

Bevoegdheidsverdeling tussen de kamers

Het nieuwe reglement legt de bevoegdheidsverdeling vast tussen de verschillende kamers. Het voorziet in tien kamers. De bevoegdheidsverdeling is voor alle afdelingen gelijk.

Alle zaken worden bij de eerste kamer ingeleid. Behalve de faillissementsvorderingen en de vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie. De eerste worden ingeleid bij de tweede kamer, de tweede bij de derde kamer.

De andere bevoegdheden van de eerste kamer zijn:

de toewijzing van de ingeleide zaken aan de andere kamers;

de behandeling van de zaken in korte debatten; en

de beëdiging van personen in ambten, posten of beroepen.

De tweede kamer is bevoegd voor de behandeling van de faillissementsvorderingen. Behoren ook tot haar takenpakket:

vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement;

sluiting van faillissementen;

geschillen over de verschoonbaarheid en bevrijding van de borg;

vorderingen in ontbinding van vennootschappen; en

geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen.

De derde kamer behandelt de vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie.

De vierde kamer is de kamer voor handelsonderzoek, de vijfde de verzoeningskamer. De zesde tot de tiende kamer behandelen gewone zaken die de eerste kamer heeft toegewezen.

Dagvaardingen in gedwongen tussenkomst en vrijwaring en verzoekschriften tot vrijwillige tussenkomst worden altijd ingeleid bij de kamer waaraan de hoofdzaak is toegewezen.

Zittingsdagen Gent, Oudenaarde en Dendermonde

De afdeling Gent en de afdeling Dendermonde van de rechtbank van koophandel Gent hebben elk tien kamers. De afdeling Oudenaarde heeft er zes. Hieronder vindt u hun zittingsdagen.

Kamer Gent Dendermonde Oudenaarde eerste kamer vrijdag 10 uur donderdag 9.30 uur dinsdag 9.30 uur tweede kamer dinsdag 10 uur maandag 9.30 uur donderdag 10 uur derde kamer dinsdag: 11.30 uur in raadkamer; 14 uur in openbare terechtzitting. Ander moment in dagstelling kan maandag 9.30 uur. Ander moment in dagstelling kan donderdag 9.30 uur. Dagstelling kan anders bepalen vierde kamer tweede en vierde dinsdag van de maand, 9.30 uur vierde donderdag van de maand 14 uur dinsdag 10.30 uur vijfde kamer derde maandag van de maand, 9 uur. Andere datum in dagstelling kan donderdag 9 uur dinsdag 9 uur zesde kamer maandag 10 uur donderdag 9.30 uur dinsdag 10 uur zevende kamer dinsdag 10 uur dinsdag 9.30 uur / achtste kamer woensdag 10 uur maandag 9.30 uur / negende kamer donderdag 10 uur vrijdag 9.30 uur / tiende kamer donderdag 10 uur eerste, tweede, derde en vierde woensdag van de maand, 9.30 uur / Bureau voor rechtsbijstand vrijdag 9.30 donderdag 9.15 uur donderdag 9 uur zittingen in kort geding en zoals in kort geding maandag en woensdag 9 uur woensdag 9.30 uur ingeleid en behandeld in afdeling Gent op maandag en woensdag 9 uur

Zittingsdagen Brugge, Oostende, Kortrijk, Ieper en Veurne

De afdeling Kortrijk van de rechtbank van koophandel Gent telt 9 kamers, de afdelingen Brugge, Ieper en Veurne elk 7, en de afdeling Oostende 6. Een overzicht met hun zittingsdagen vindt u hieronder.

Kamer Kortrijk Brugge Ieper Veurne Oostende eerste kamer donderdag 10 uur donderdag 9.30 uur maandag 9.30 uur woensdag 9.30 uur donderdag 15 uur tweede kamer woensdag 9.30 uur eerste en derde maandag van de maand: 9 uur in raadkamer, 10 uur in openbare terechtzitting. Dagstelling kan anders bepalen eerste en derde maandag van de maand, 10 uur woensdag 10 uur tweede en vierde maandag van de maand: 9 uur in raadkamer, 10 uur in openbare terechtzitting. Dagstelling kan anders bepalen derde kamer maandag en woensdag 11 uur. Dagstelling kan anders bepalen vrijdag 9 uur. Dagstelling kan anders bepalen eerste en derde maandag van de maand, 10.30 uur. Dagstelling kan anders bepalen woensdag 10.30 uur donderdag 10 uur. Dagstelling kan anders bepalen vierde kamer dinsdag 14 uur eerste en derde woensdag van de maand, 16.30 uur vierde dinsdag van de maand, 9 uur vierde vrijdag van de maand, 14 uur tweede en vierde vrijdag van de maand, 10 uur vijfde kamer donderdag 9.30 uur donderdag 9 uur maandag 9 uur woensdag 9 uur donderdag 14.30 uur zesde kamer dinsdag 9.30 uur dinsdag 9.30 uur maandag 10 uur woensdag 10 uur vrijdag 10 uur zevende kamer vrijdag 9.30 uur vrijdag 10 uur maandag 10 uur woensdag 10 uur / achtste kamer maandag 9.30 uur / / / / negende kamer donderdag 14.30 uur / / / / Bureau voor rechtsbijstand dinsdag 9.15 uur donderdag 9.15 uur maandag 9.15 uur woensdag 9.15 uur donderdag 14.45 uur zittingen in kort geding en zoals in kort geding maandag 14 uur en donderdag 9.30 uur dinsdag 14 uur ingeleid en behandeld in afdeling Kortrijk, op maandag 14 uur en donderdag 9.30 uur ingeleid en behandeld in afdeling Brugge op dinsdag 14 uur ingeleid en behandeld in afdeling Brugge op dinsdag 14 uur

Andere regels

De zittingen - behalve de zittingen in kort geding - duren minstens 3 uren, inclusief rolregeling en uitspraak.

Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn er geen zittingen. Uitzonderingen zijn mogelijk.

De voorzitters van de kamers kunnen buitengewone zittingen houden, in overleg of op vraag van de rechtbankvoorzitter.

De rechtbankvoorzitter kan ook beslissen om kamers bijkomende zittingen te laten houden. Hij kan ook tijdelijk het aantal kamers wijzigen, net als hun bevoegdheden.

Hij bepaalt de dienstregelingen van de afdelingen en van de magistraten.

Inwerkingtreding

Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 september 2014.

Bron: Bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel Gent van 22 augustus 2014, BS 29 augustus 2014

Share