Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Brusselse Rand gedeeltelijk vernietigd

De Raad van State heeft een eerste onderdeel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ?Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden (GRUP VSGB)' definitief vernietigd. Het gaat meer bepaald om de cluster A7, die stedenbouwkundige voorschriften bevatte voor de Beerselse deelgemeente Lot. Normaal gezien worden ruimtelijke uitvoeringsplannen integraal vernietigd, maar de Raad maakt hier een uitzondering.

Het VSGB bevat stedenbouwkundige voorschriften voor 16 steden en gemeenten uit de Vlaamse Rand. Die voorschriften moeten beletten dat de Rand verder ?verbrusselt'. Het accent ligt dus op het behoud van de open ruimte en een verbod op hoogbouw.

Maar het VSGB is meer dan dat. Het plan legt ook het tracé vast van nieuwe wegen. Bijvoorbeeld van een omleidingsweg rond Lot. 9 partijen gingen tegen die omleidingsweg in beroep bij de Raad van State. Hun beroepen werden gebundeld.

In een arrest van 3 augustus 2012 besliste de Raad van State al om de uitvoering van bepaalde voorschriften van de Beersel/Lot-cluster voorlopig te schorsen. Op 3 mei 2013 beslisten de raadsheren om de stedenbouwkundige voorschriften van die cluster definitief te vernietigen. De gewestelijke overheid is volgens de Raad tekort geschoten in haar zorgvuldigheidsplicht. Het noordelijke tracé van de omleidingsweg rond Lot werd slechts symbolisch vastgelegd in het VSGB, en het gewest motiveert onvoldoende waarom de ingeplande zuidelijke omleidingsweg wordt geschrapt.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan vormt in principe één ondeelbaar geheel. De Raad kan zo'n plan dus enkel integraal bevestigen, of integraal vernietigen. Maar in het VSGB werd het plangebied opgesplitst in 3 afzonderlijke deelruimtes. De deelruimte ?Zuidelijke Kanaalzone' werd op haar beurt onderverdeeld in 7 zelfstandige clusters. Vandaar dat de Raad van State hier een gedeeltelijke vernietiging kan uitspreken, beperkt tot cluster A7, ?zonder afbreuk te doen aan de algemene economie? van het VSGB.

Het VSGB is van toepassing in de volgende steden en gemeenten: Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Halle, Kraainem, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

Tegen het VSGB zijn 34 verzoeken tot vernietiging ingesteld bij de Raad van State. Onder meer door de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de steden en gemeenten Leuven, Vilvoorde (inmiddels verworpen), Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, het OCMW van Tervuren, milieuverenigingen zoals Natuurpunt, enkele luchthavenbedrijven en Belgocontrol.

Op dit ogenblik heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan in 6 dossiers: 5 beroepen werden verworpen, 1 beroep tot vernietiging - dat over Lot - werd ingewilligd.
In een zaak die betrekking heeft op de gemeente Grimbergen, heeft de Raad ook een partiële schorsing opgelegd.
Het GRUP VSGB blijft dus voorlopig overeind. Wordt vervolgd?

Bron: RvS 3 mei 2013, nr. 223.372 (vernietiging Beersel/Lot); en RvS 3 augustus 2012, nr. 220.416 (schorsing Beersel/Lot).

Zie ook:
? Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ?afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden?, BS 2 februari 2012.
? RvS 3 augustus 2012, nr. 220.410 (schorsing Grimbergen).
? RvS 3 augustus 2012, nr. 220.412 (verworpen); RvS 3 augustus 2012, nr. 220.413 (verworpen); RvS 3 augustus 2012, nr. 220.414 (verworpen); RvS 3 augustus 2012, nr. 220.415 (verworpen); en RvS 1 februari 2013, nr. 222.346 (Vilvoorde; verworpen).

Share